ПРОИЗВОДСТВЕНА НОМЕНКЛАТУРА:
• Главни станции професионален и компактен клас, предназначени за кабелни мрежи за разпространение на телевизионни сигнали в малки и големи населени места, хотели и др.;
• Магистрални, субмагистрални и абонатни усилватели и захранващи блокове;
• Оборудване за оптични мрежи за кабелна телевизия - оптични предаватели и приемници с най-различно приложение за големи и малки мрежи;
• Пасивни елементи - абонатни насочени отклонители, токови елементи, галванични изолатори, обхватни филтри и др.;
• Измервателна апаратура - до 2100 MHz, измерване на амплитуда с динамичен обхват над 60 dB, честота, C/N, честотна девиация, честотен спектър, приложен софтуер и др.;
• Иделия за телевизионни студиа - генератори на лого знаци, информационни ленти, ТВ таймери, А/V разпределители с галванично разделяне и др.;
• Устройства за контрол и защита - автоматични рестартиращи устройства за цифрови приемници и главни станции, защити срещу въздействия от електрическата мрежа и др.;
• Система за кодиране на телевизионни програми;
• Цифрови радиорелейни системи.

РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ:
• Извършваме сервизно обслужване и ремонт с гарантирано качество на широк спектър от устройства, модули и елементи, изграждащи съвременните CATV и LAN мрежи и телевизионни студиа.

РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ:
• С цел пълното задоволяване на потребностите на нашите клиенти, ние можем по конкретно техническо задание или по описан от Вас проблем да Ви консултираме или да проектираме и изработим нестандартни изделия и с това да решим възникналия проблем.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени