9. Устройство за дистанционен контрол на захранването VC IPM‑4
ОПИСАНИЕ:

   VC IPM-4 e е устройство за дистанционен
контрол и управление на захранването, подавано по линиите към дистанционно захранваните устройства. То има четири идентични канала, през които се захранват линиите и които са галванично разделени един от друг. Всеки от тях измерва
подаваното към него напрежение и преминаващия през него ток и при поискване, командно-информационният блок на устройството подава информация за техните стойности по Интернет.
   Устройството може да прекъсва всеки един от каналите при подадена дистанционно команда. Освен това чрез подходящ контакт на вратата на таблото в което е монтирано то може да подава информация дали е осъществен достъп до таблото.
   Всеки от каналите има сменяем стопяем предпазител, със светодиодна индикация за неговата изправност. Устройството може да се захрани с от един до четири източника на захранващо напрежение. Фабрично то се доставя с мостове, чрез които входовете на всичките четири канала са свързани паралелно, но някои или всички мостове могат да се премахнат, така че са възможни най-различни комбинации в зависимост от броя на захранващите източници и броя на захранваните линии.
   На всяко от устройствата може да се присвоява уникален IP адрес и порт, който то да подслушва. Заедно с устройството се предоставя и софтуер, който следи дистанционно за състоянията на използваните в мрежата устройства, сигнализира при излизане от зададените работни параметри (ток и захранващо напрежение) на някой от каналите и по команда от оператора дистанционно включва или изключва всеки от каналите на всяко от управляваните устройства.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

● Малки габарити за удобен монтаж в табла;
● Четири галванично изолирани един от друг канала, всеки от които е галванично изолиран и от измервателната и управляваща част устройството;
● Дистанционно измерване на входните напрежения и преминаващите през каналите токове;
● Дистанционно включване и изключване на всеки от каналите;
● Удобни за сменяне стопяеми автомобилни предпазители тип MiniVal (тип „F”) на всеки от каналите;
● Светодиодна индикация за изправността на всеки от предпазителите;
● Самостоятелно захранване на командно-информационния модул, осигуряващо му независимост от захранващите напрежения на линиите;
● Индикация при отваряне на таблото;
● Софтуерен избор на начина на индикация при отваряне на таблото – с нормално отворен или нормално затворен контакт;
● Свободно програмируеми IP адрес и порт;
● Лесен монтаж и експлоатация;
● Широк обхват на подаваните през отделните канали към линиите напрежения;
● Висока надеждност;
● Приложен софтуер;

ПАРАМЕТРИ

Брой на каналите4
Входно напрежение за всеки от каналите35V ÷ 70V / 50Hz
Максимален работен ток през всеки от каналите5A
Точност на измерване
на входните напрежения
в обхвата от 25V до 75V
> 4%
Точност на индициране
на входните напрежения от софтуера
през 1V
Точност на измерване
на преминаващите през каналите токове
в работния обхват от 0 до 5A
> 4%
Точност на индициране
на преминаващите през каналите токове от софтуера
през 0.1А
Изолация между каналите20 MΩ / 1.5 kV
Изолация между каналите и
командно-информационния модул
20 MΩ / 1.5 kV
Захранване на командно-информационния модул12V DC или
230V AC (чрез адаптер)
Консумация на командно-информационния модул200mA / 12V
IP адрессвободно програмируем
 Портпрограмируем
161 или от 1024 до 65535
 MAC адресуникален, фиксиран
 Мрежов протоколSNMP
Работен температурен обхват-20°C ÷ +55°C
Клас на защитаIP 20
Габаритни размери (Щ x Д x В)36mm / 142mm / 177mm
Маса0.54 kg
Цена: 220 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени