1. Оптичен предавател OT-1
   OT-1 е оптичен предавател на 1310 (1550) nm, предназначен за работа в HFC (хибридни влакнесто/ коаксиални) CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа FTTB или FTTH.

Характерни особености:
● Напълно атоматична работа
● Работа при ниско входно RF ниво
● Автоматично поддържане на оптимална оптична модулация (OMI) при промяна на входното RF ниво в широки граници
● Автоматично поддържане на постоянно изходно оптично ниво
● Малък собствен шум
● Малки нелинейни изкривявания
● Малка консумация на електроенергия
● Компактен корпус
● Лесен монтаж в табло или на стена

ЗАХРАНВАНЕ НА ОПТИЧНИЯ ПРЕДАВАТЕЛ:
   Оптичният предавател OT-1 може да бъде захранен както с 15V dc, подадени на предвидения за това куплунг, така и с променливо или постоянно напрежение със стойност от 24V до 70V, подадени по линията, или през триклемов съединител. Възможно е с цел резервиране на захранването, оптичният предавател да се захрани и по двата начина, като при отпадане на локалното захранване оптичният предавател получава захранване по линията.
   Когато оптичният предавател се захранва по линията, трябва да се постави мостче между двете крайни клейми на триклемовия съединител.
   Когато оптичният предавател се захранва през триклемовия съединител, захранването се подава на средната и дясната клеми, като ако има значение за свързването, трябва да се има предвид, че средната клема е свързана с корпуса на предавателя. При този вид захранване е възможно оптичният предавател да подаде по линията захранване към други устройства. За целта трябва да се постави мостче между двете крайни клеми на съединителя. Трябва да се има предвид, че подавания по линията ток не може да е повече от 1 A.

НАСТРОЙКА НА ОПТИЧНИЯ ПРЕДАВАТЕЛ:
   Настройката на оптичния предавател OT-1 се извършва лесно без измервателна апаратура, като е необходимо да се настрои само входният атенюатор. За целта след подаване на входния RF сигнал се определят граничните положения, при които се включват индикаторите съответно за ниско и високо RF нива и входният атенюатор се поставя приблизително по средата между тези две положения.
   При определяне на граничните положения трябва да се има предвид, че с цел предотвратяване на възбуждане, времеконстантата на системата за автоматично поддържане на оптимална оптична модулация (OMI) е няколко секунди и затова положението на атенюатора трябва да се изменя на малки стъпки, като между промените се изчаква по няколко секунди за да се установи системата.
   По-прецизно определяне на средното положение на атенюатора може да се извърши като се измерят нивата на RF сигнала на контролния изход в двете гранични положения и след това атенюаторът се настрои в положение, при което новото на сигнала на контролния изход е равно на изчислената средна стойност между двете измерени преди това нива.

Параметри на OT-1

Входни радиочестотни параметри

Работен честотен диапазон[MHz]5 ÷ 862
RF Вход[Ω]75 (F3/8")
Подтискане на отразения сигнал[dB]> 20 dB (-1.5 dB/oct.)
Обхват на регулиране на входния сигнал[dB]0  ÷  -20
Контролен изход след входния регулатор[dB]-20 (F3/8")
Амплитудна неравномерност (О-Е)[dB]<  ±1.0
Номинално входно RF ниво за получаване
на оптимална модулация на лазера (OMI)
[dBµV]98
(при входенатенюатор = 0dB и подаден на входа 1 телевизионен канал);
80
(при входен атенюатор = 0dB и подадени 64 телевизионни канала с еднакво RF ниво)
Обхват на регулиране на системата за
автоматично поддържане на оптимална OMI
[dB]±8 (спрямо номиналното входно RF ниво)
Индикатор за високо входно RF нивочервен
Индикатор за ниско входно RF нивожълт
Нелинейни изкривявания в целия обхват на работа на
системата за автоматично потдържане на оптимална OMI
[dBC]> -60
Отношение C/N (при 5.75MHz BW)[dB]> 64

Изходни оптични параметри

Тип на лазерaDFB
Дължина на вълната[nm]1310 или 1550 (по предварителна заявка)
Изходна оптична мощност1310 nm[dBm]5 ± 0.5
1550 nm3.5 ± 0.5
Оптичeн изход1
Спектрална ширина[nm]1
Относителна интензивност на шума (RIN)[dB/Hz]-145
Тип на оптичното влакноЕдномодово 9/125µm
Оптичен съединителSC/APC
Индикатор за наличие на номинална изходна оптична мощностзелен

Общи параметри

Захранващо напрежение24 ÷ 70V / 50 Hz или 15Vdc
Консумирана мощност [VA]7
Максимално пропускан ток по линията[A]1
Работен температурен обхват[°C]0  ÷  +50
Клас на защитаIP 20
Габаритни размери (L x W x H)[mm]130 / 320 / 30
Маса[kg]0.62
Цена: 510(570) лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени