2. Цифров аудио модулатор DAM
   Цифровият аудио модулатор DAM се поставя в началото на радиорелейното трасе.
   Модулаторът DAM преобразува постъпващите на входовете му аудио сигнали и данни за допълнителния цифров канал в общ сигнал и модулира с него изходната IF честота в обхвата от 900 MHz до 1700 MHz.
   Модулаторът DAM в стандартно изпълнение има балансиран аналогов стерео вход, на който се подава аналогов стерео сигнал с ниво 0 dBu и възможност за общо или разделно регулиране на аудио каналите от +18 до –45 dB или изключване, цифров вход SPDIF, оптичен аудио вход, вход AES/EBU и вход RS232 за допълнителни данни. Модулаторът има и цифров изход SPDIF, от който сигналът може да бъде разклонен към модулаторите на други трасета. По заявка може да бъде добавен още и оптичен аудио изход. Ако кутията се изпълни с двойна височина, могат да бъдат добавени и аналогови изходи, както и цифров изход AES/EBU. На изход IF се получава модулиран сигнал в обхвата от 900 до 1700 MHz, който се подава към предавателния конвертор.
   Аналоговите входове на модулатора DAM могат да бъдат обхванати от цифрово автоматично регулиране на усилването с настройваеми в широк диапазон от потребителя прагове и времеконстанти.
   Освен за RDS информация, допълнителният канал за данни може да се използва и за друг тип цифрова информация със скорост до 28800 bps.
   Модулаторът DAM може да подава през IF изхода си захранващо напрежение 14 или 18 V към предавателния конвертор, като осигурява ток до 300 mA. Към конвертора могат да се подават и 22 KHz за превключване на обхватите. Захранването за конвертора е със защита от претоварване и индикация при прекъсване на веригата, или късо съединение.
   Модулаторът DAM предупреждава със звуков и светлинен сигнал при отпадане на входния цифров аудио сигнал, при отсъствие на някой на аналоговите входове на сигнал за интервал, по-голям от зададено от потребителя време в диапазона от 5 секунди до над 4 минути, или при претоварване в захранването на предавателния конвертор. При това на дисплея се изписва мигайки причината, предизвикала алармата.
Цена: 1150 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени