4. Ретранслатор DAR-M
   Цифровият ретранслатор DAR-M се поставя в междинните точки на радиорелейното трасе, в които понякога се налага ретранслирания аудио сигнал и/или допълнителните данни да се заменят със сигнали от местен източник, например местно студио.
   Ретранслаторът DAR-M демодулира постъпващия на IF входа му сигнал, изработен от друго радиосъоръжение от същата серия, регенерира общия цифров поток и отново модулира с него изходната IF честота в обхвата от 900 MHz до 1700 MHz. Вместо с регенерирания общ цифров поток ретранслаторът DAR-M може да модулира изходната IF честота, с цифров сигнал, изработен от постъпващите на входовете му аудио сигнали и данни за допълнителния цифров канал.
   Ретранслаторът DAR-M може също така да подменя в демодулирания и регенериран общ цифров поток данните за допълнителния цифров канал с данни, постъпващи на неговия вход за данни и да модулира с така формирания нов общ цифров поток изходната IF честота.
   Ретранслаторът DAR-M в стандартно изпълнение има високочестотен IF вход, балансиран аналогов стерео вход, на който се подава аналогов стерео сигнал с ниво 0 dBu и възможност за общо или разделно регулиране на аудио каналите от +18 до –45 dB, или изключване, цифров вход SPDIF и вход RS232 за допълнителни данни. Ретранслаторът има и високочестотен IF изход, цифров изход SPDIF, от който сигналът може да бъде подаван към други устройства. По заявка може да бъде добавен още и оптични аудио вход и изход. Ако кутията се изпълни с двойна височина, могат да бъдат добавени и аналогови изходи, както и цифров и вход и изход AES/EBU. На вход IF се подава сигнал от приемния конвертор в обхвата от 900 до 2100 MHz, а на изход IF се получава модулиран сигнал в обхвата от 900 до 1700 MHz, който се подава към предавателния конвертор.
Аналоговите входове на ретранслатора DAR-M могат да бъдат обхванати от цифрово автоматично регулиране на усилването с настройваеми в широк диапазон от потребителя прагове и времеконстанти.
   Освен за RDS информация, допълнителният канал за данни може да се използва и за друг тип цифрова информация със скорост до 28800 bps.
   Ретранслаторът DAR-M може да подава през IF входа и/или IF изхода си захранващо напрежение 14 или 18 V съответно към приемния и/или предавателния конвертор, като осигурява към всеки от тях ток до 300 mA. Към конверторите могат да се подават и 22 KHz за превключване на обхватите. Захранването за конверторите е със защита от претоварване и индикация при прекъсване на веригата, или късо съединение.
   Ретранслаторът DAR-M предупреждава със звуков и светлинен сигнал при отпадане на входния цифров аудио сигнал, при отсъствие на някой на аналоговите входове на сигнал за интервал, по-голям от зададено от потребителя време в диапазона от 5 секунди до над 4 минути, при отсъствие или лошо качество на входния IF сигнал, или при претоварване в захранването на някой от конверторите. При това на дисплея се изписва мигайки причината, предизвикала алармата.
Цена: 1200 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени