1. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S2
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   Да преобразува нискочестотните сигнали на звука и изображението в стандартен телевизионен канал. Използва се за изграждане на главни станции за кабелна телевизия в градове или големи жилищни райони.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

   Разполага с два AV входа - SCART и RCA (опция BNC), които се превключват по избор от оператора, от автоматизирана система за управление, или чрез сигнал, подаден на съединителя SCART. Съществува опция за допълнителни симетрични (балансирани) аудио входове. Звуковият съпровод може да се превключва в режими стерео, моно или двуезичен.

   Модулът се произвежда в две модификации - на фиксиран изходен канал, или със свободно честотно програмируем изход в диапазона от 46 MHz до 880 MHz.

● Автономно устройство, притежаващо самостоятелно захранване, индикация и управление;
● Вграден интерфейс за дистанционно управление чрез приложния софтуер MSControl;
● Два A/V входа - RCA и SCART, допълнителен балансиран стерео звуков вход - XLR
● Работа на съседни канали;
● Вградени суматори за каскадно свързване на високочестотните изходи;
● Изключително високи технически характeристики;
● Подтискане на страничните излъчвания > 70 dB;
● Отношение C/N > 75 dB;
● Телевизионни стандарти B/G/D/K;
● Дистанционно управление през сериен интерфейс чрез приложния софтуер MSControl;
● Размери: 19” х 1RU x 250mm;

ПАРАМЕТРИ:

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ:
Работен температурен обхват[°C]0 ÷ +50
Температурен обхват на съхранение[°C]-20 ÷ +50
Захранващо напрежение[V]198 ÷ 231 (AC/50 Hz) или 48 (DC)
Консумирана мощност[VA]10
Габаритни размери (Ш x В x Д) 19” х 1RU x 250mm
Маса[kg]3
ВИДЕО ПАРАМЕТРИ:
Съединители SCART 21 pin и RCA (BNC)
Входен импеданс[Ω]75
Входно ниво[Vpp]1
Регулиране на входното ниво[dB]-3, 0, +3
Затихване на отразения сигнал[dB]> 30
Възстановяване на постоянната съставяща
по върха на синхро импулса
[%]< 0.3
Възстановяване на постоянната съставяща
с проста фиксация
[%]< 2.5
Нелинейност при предаване
на сигналите за яркост
[%]< 1.7
Разлика между времената за предаване
на сигналите за яркост и цветност
[ns]< ±25
Диференциално усилване[%]< 2
Диференциална фаза[°]< 0.8
АУДИО ПАРАМЕТРИ:
Съединители небалансирани SCART 21 pin и RCA (BNC)
Съединители балансирани (опция) XLR женски
Входен импеданс[Ω]600/10k
Входно ниво (за девиация 50 kHz)[dBm]0 dBm
Регулиране на входното ниво[dB]±12.5, стъпка 1.25dB
Амплитудна неравномерност
в честотната лента 20 Hz ÷ 15 kHz
[dB]±0.5
Тип на модулацията FM
Преемфазисµs50
Нелинейни изкривявания при девиация 50 kHz[%] < 0.4
Сигнал/Шум при девиация 50kHz[dB] > 65
Режими Стерео, Моно, Двуезичен
Стерео разделяне[dB] > 45
ВИСОКОЧЕСТОТНА ЧАСТ:
Съединители F3/8"
Изходен импеданс[Ω]75
Затихване на отразения сигнал[dB]> 20
Проходно затихване на изх. суматор[dB]< 0.5
Изходен честотен обхват[MHz]от 46 до 860
(свободно избиране със стъпка 250 KHz
или фиксиран канал)
Телевизионен стандарт B/G/D/K – свободно избираем
Изходно ниво[dBµV]73 ÷ 93
стъпка на регулиране 0.2dB
Контролен изход Изведен на предния панел
Амплитудна неравномерност в лента 8 MHz[dB]< 1
Отношение носещи Звук/Картина[dB]- 12 регулируемо
Отношение носещи Стерео звук/Картина[dB]- 20 регулируемо
Отношение C/N за лента 5.75MHz[dB]> 75
Подтискане на страничните излъчвания[dB]> 70
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ:
Управление Четири бутонна клавиатура
Пълен дистанционен котрол
Индикация Матричен LCD дисплей
2х16 символа
Цена: 490 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени