1. Генератор на информационни ленти GLI
   Генераторът на информационни ленти GLI е предназначен да добавя хоризонтално преминаващи през изображението информационни или рекламни ленти с цветни текст и графика към стандартен видео-сигнал по система PAL.
   Генераторът на информационни ленти може да генерира едновременно от една до седем хоризонтални ленти с различни текстове или изображения. За всяка от тях могат да се избират различни вертикален размер, вертикална (а ако конкретната лента е неподвижна и хоризонтална) позиция, хоризонтална скорост, посока на преместване и режим на изобразяване. Общият вертикален размер може да достига до 22% от вертикалния размер на телевизионното изображение. Една от лентите се избира за основна и в нея изображението може да се променя в реално време. Останалите ленти могат да са както подвижни, така и неподвижни. Когато са неподвижни, те могат да заемат част или целия хоризонтален размер на изображението, например като лого на предаване. Когато са подвижни, техният относителен хоризонтален размер може да е до 1.4 пъти по-голям от хоризонталния размер на изображението и да се движат безконечно - например курс на валутите. Текстовете и изображенията в избраната за основна лента на практика нямат ограничения за дължината или хоризонталния си размер. Освен това те могат да бъдат зациклени и да се повтарят до излизане от този режим. Различните режими на изобразяване позволяват избор на цвета на фона, включват ленти с плътен, прозрачен или изрязан фон, плътни, прозрачни или изрязани текст и графика, както и произволни комбинации между тях.
   Изображенията и текстовете се въвеждат от компютър, свързан с Генератора на информационни ленти чрез стандартния си паралелен порт. Те се изработват и подготвят с обичайните графични и текстообработващи програми, съпътстващи операционната система на компютъра. Чрез софтуера, приложен към Генератора на информационни ленти се управляват всички параметри и режими на работа на Генератора и се зареждат в него предварително подготвените текстове и графики. Освен това чрез софтуера могат да се въвеждат в реално време текстови съобщения (например поздравления, експресни новини, симултантен превод), както и смесени текст и графика. Софтуера към Генератора работи под Windows и това позволява текстовете, възпроизвеждани от Генератора на информационни ленти да използват цялото многообразие на шрифтовете, заредени в компютъра.
   Многобройните режими на работа на Генератора на информационни ленти дават широки възможности на оператора при работата с него.
   Генераторът на информационни ленти се включва по пътя на видеосигнала непосредствено преди Генератора на лого знак. Той е оформен като самостоятелно устройство. Има един вход на който се подава стандартен видеосигнал, един изход на който е изведен видеосигналът с добавените ленти и един контролен изход, от който може да се наблюдава смесеното изображение преди да се пусне в ефир. Стандартните входно-изходни параметри на Генератора го правят напълно съвместим с останалите устройства във всяко телевизионно студио. Видеовходът и видеоизходът са изведени на съединители тип RCA. Генераторът се захранва с AC-AC адаптор с изходно напрежение 10 V и консумира по-малко от 7 VA.
Цена: 456 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени