3. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S2
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   Да преобразува сигналите от наземни телевизионни предаватели в стандартни телевизионни канали за кабелна телевизия. Използва се за изграждане на главни станции за колективно телевизионно приемане в градове или големи жилищни райони.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

   Изборът на входните телевизионни канали се прави свободно от потребителя.

   Модулът се произвежда в две модификации - на фиксиран изходен канал, или със свободно честотно програмируем изход в диапазона от 46 MHz до 880 MHz.

● Автономно устройство, притежаващо самостоятелно захранване, индикация и управление;
● Вграден интерфейс за дистанционно управление чрез приложния софтуер MSControl;
● Работа на съседни канали;
● Вградени суматори за каскадно свързване на високочестотните изходи;
● Изключително високи технически характeристики;
• Подтискане на страничните излъчвания > 70 dB;
● Отношение C/N > 75 dB;
● Дистанционно управление през сериен интерфейс чрез приложния софтуер MSControl;
● Размери: 19” х 1RU x 250mm;

ПАРАМЕТРИ:

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ:
Работен температурен обхват[°C]0 ÷ +50
Температурен обхват на съхранение[°C]-20 ÷ +50
Захранващо напрежение[V]198 ÷ 231 (AC/50 Hz) или 48 (DC)
Консумирана мощност[VA]10
Габаритни размери (Ш x В x Д) 19” х 1RU x 250mm
Маса[kg]3
ВИДЕО ПАРАМЕТРИ:
Нелинейност при предаване
на сигналите за яркост
[%]< 1.7
Разлика между времената за предаване
на сигналите за яркост и цветност
[ns]< ±25
Диференциално усилване[%]< 2
Диференциална фаза[°]< 0.8
ВИСОКОЧЕСТОТНА ЧАСТ:
Съединители F3/8", IEC
Изходен импеданс[Ω]75
Затихване на отразения сигнал[dB]> 20
Проходно затихване на изх. суматор[dB]< 0.5
Входен честотен обхват[MHz]от 46 до 860, стъпка 50 KHz
Изходен честотен обхват[MHz]от 46 до 860
(свободно избиране със стъпка 250 KHz
или фиксиран канал)
Телевизионен стандарт Като на входния сигнал
Входно ниво[dBµV]60 ÷ 85
Изходно ниво[dBµV]73 ÷ 93
стъпка на регулиране 0.2dB
Контролен изход Изведен на предния панел
Амплитудна неравномерност в лента 8 MHz[dB]< 1
Отношение C/N за лента 5.75MHz[dB]> 65
Подтискане на страничните излъчвания[dB]> 70
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ:
Управление Четири бутонна клавиатура
Пълен дистанционен котрол
Индикация Матричен LCD дисплей
2х16 символа
Цена: 440 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени