1. Видео кодер и видео модулатор VSM‑S2
   Видеокодерът и видеомодулатор VSM‑S2 кодира видео сигнала, който постъпва на видео входа му и модулира го заедно с постъпващите на аудио входовете му звукови сигнали за стерео или двуезичен звук и преобразува тези сигнали в избран от потребителя стандартен телевизионен канал.
Цена: 890 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени