Фирма "VIDEOSAT-KTS®"ЕООД със седалище град Велико Търново е създадена през 1991г. от група водещи специалисти в областта на радио и телевизионната техника.
   Специализирана е в производството на измервателна апаратура и електронни изделия, предназначени за професионално приложение в електронно съобщителните мрежи за кабелна телевизия (оптични и коаксиални), LAN мрежите, радиокомуникациите, телевизионните студия и др.
   Фирмата разполага със собствени помешения за развойна и производствена дейност, оборудвани със съвременна измервателна апаратура на водещи световни фирми.

Широката гама продукти, разработени и произвеждани от фирмата, позволяват:

• Изграждане на изключително качествени и надеждни главни станции за кабелна телевизия;
• Гъвкавост при проектирането и изграждането на електронно съобщителните кабелни мрежи;
• Спазване на всички техническите изисквания за безопасност и надежност на мрежите и отлично качество на разпространяваните сигнали;
• Осигуряване на качествени сигнали до всеки абонат на системата;
• Измерване и поддържане на параметрите на сигналите в мрежите за кабелна телевизия, както и тяхното систематизиране посредством компютър.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени