2. Сателитен приемник и модулатор със стерео звук SDM‑S2
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   Да приема аналогови сателитни телевизионни програми и да ги преобразува в стандартен телевизионен канал. Използва се за изграждане на главни станции за кабелна телевизия в градове или големи жилищни райони.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

   Разполага с един високочестотен (F3/8") и един AV вход (SCART), които се превключват по избор от оператора, от автоматизирана система за управление, или чрез сигнал, подаден на съединителя SCART. Звуковият съпровод може да се превключва в режими стерео, моно или двуезичен. Освен това SDM‑S2 може да подава захранващо напрежение към сателитния конвертор.

   Модулът се произвежда в две модификации - на фиксиран изходен канал, или със свободно честотно програмируем изход в диапазона от 46 MHz до 880 MHz.

● Автономно устройство, притежаващо самостоятелно захранване, индикация и управление;
● Вграден интерфейс за дистанционно управление чрез приложния софтуер MSControl;
● Захранване на сателитния конвертор;
● Работа на съседни канали;
● Вградени суматори за каскадно свързване на високочестотните изходи;
● Изключително високи технически характeристики;
● Подтискане на страничните излъчвания > 70 dB;
● Отношение C/N > 75 dB;
● Телевизионни стандарти B/G/D/K;
● Дистанционно управление през сериен интерфейс чрез приложния софтуер MSControl;
● Размери: 19” х 1RU x 250mm;

ПАРАМЕТРИ:

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ:
Работен температурен обхват[°C]0 ÷ +50
Температурен обхват на съхранение[°C]-20 ÷ +50
Захранващо напрежение[V]198 ÷ 231 (AC/50 Hz) или 48 (DC)
Консумирана мощност[VA]15
Габаритни размери (Ш x В x Д) 19” х 1RU x 250mm
Маса[kg]3
ВИДЕО ПАРАМЕТРИ:
Съединители SCART 21 pin
Входен импеданс[Ω]75
Входно ниво[Vpp]1
Регулиране на входното ниво[dB]-3, 0, +3
Затихване на отразения сигнал[dB]> 30
Възстановяване на постоянната съставяща
по върха на синхро импулса
[%]< 0.3
Възстановяване на постоянната съставяща
с проста фиксация
[%]< 2.5
Нелинейност при предаване
на сигналите за яркост
[%]< 1.7
Разлика между времената за предаване
на сигналите за яркост и цветност
[ns]< ±25
Диференциално усилване[%]< 2
Диференциална фаза[°]< 0.8
АУДИО ПАРАМЕТРИ:
Съединители SCART 21 pin
Входен импеданс[Ω]600/10k
Входно ниво (за девиация 50 kHz)[dBm]0 dBm
Регулиране на входното ниво[dB]±12.5, стъпка 1.25dB
Амплитудна неравномерност
в честотната лента 20 Hz ÷ 15 kHz
[dB]±0.5
Тип на модулацията FM
Преемфазисµs50
Деемфазисµs50, 75, J17, OFF
Нелинейни изкривявания при девиация 50 kHz[%] < 0.4
Сигнал/Шум при девиация 50kHz[dB] > 65
Режими Стерео, Моно, Двуезичен
Стерео разделяне[dB] > 45
ВИСОКОЧЕСТОТНА ЧАСТ:
Съединители F3/8"
Входен импеданс[Ω]75
Изходен импеданс[Ω]75
Затихване на отразения сигнал[dB]> 20
Проходно затихване на изх. суматор[dB]< 0.5
Входен честотен обхват[MHz]от 950 до 2050, стъпка 0.5 MHz; АДЧ
Изходен честотен обхват[MHz]от 46 до 860
(свободно избиране със стъпка 250 KHz
или фиксиран канал)
Телевизионен стандарт B/G/D/K – свободно избираем
Входно ниво[dBµV]39 ÷ 90
Изходно ниво[dBµV]73 ÷ 93
стъпка на регулиране 0.2dB
Контролен изход Изведен на предния панел
Амплитудна неравномерност в лента 8 MHz[dB]< 1
Отношение носещи Звук/Картина[dB]- 12 регулируемо
Отношение носещи Стерео звук/Картина[dB]- 20 регулируемо
Отношение C/N за лента 5.75MHz[dB]> 75
Подтискане на страничните излъчвания[dB]> 70
Захранване на конвертора 14/18V DC, 22KHz
защита от претоварване
УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ:
Управление Четири бутонна клавиатура
Пълен дистанционен котрол
Индикация Матричен LCD дисплей
2х16 символа
Цена: 540 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени