4. Телевизионен таймер TVT
   Телевизионният таймер TVT е предназначен да добавя към видеосигнала информация за текущите време (час, минути, секунди) и дата (ден, месец, година). Освен това той има възможност при желание на потребителя през определени от него интервали от време да издава звуков сигнал, който например да предупреждава, че е време за смяна на видеокасетата, ако телевизионният таймер се използва при архивиране на програмата.
   Телевизионният таймер се включва по пътя на видеосигнала. Той е оформен като самостоятелно устройство. Има един вход на който се подава стандартен видеосигнал и два изхода, като на единия е изведен входният видеосигнал, а на другия е изведен видеосигналът с добавената към него информация за часа и датата. Стандартните входно-изходни параметри на таймера го правят напълно съвместим с останалите устройства. Видеовходът и видеоизходите са изведени на съединители тип RCA. Таймерът се захранва с AC-AC адаптор с изходно напрежение 9 V и консумира по-малко от 5 VA. Освен това таймерът има литиева батерия, която поддържа часовника когато отпадне захранващото напрежение или таймерът е изключен.
Цена: 98 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени