5. Устройство за защита от смущения и пренапрежения в електрическата мрежа EPROT 220
   Устройството EPROT 220 e предназначено за предпазване на електронна апаратура от повреди, предизвикани от нежелани смущения в електрическата мрежа, като токови удари, предизвикани от гръмотевични бури, поредица от краткотрайни колебания на напрежението, както и спадане на захранването под 180 V (или 170 V), или повишаването му над 250 V (или 260 V).
   Устройството е предназначено за вграждане в таблото на електрическата инсталация и се монтира на DIN‑шина (евро шина). То е снабдено с два контакта които се свързват по схемата, показана по-долу:   Контактът К1 се използва когато пусковият ток на защитаваната апаратура предизвиква изключване на вторичния автоматичен предпазител F2, оразмерен за номиналния работен ток.
   Ако максималният ток, консумиран от защитаваната апаратура превишава максимално допустимия ток от 10 A на контактите К1 и К2 трябва да се използват външни контакторни елементи.

Намиращите се на предния панел два светодиода дават следната информация:
L1 (червен) - EPROT 220 е захранен.
L2 (зелен)- защитаваната апаратура е захранена.

Параметри на EPROT 220:
● Обхват на работно напрежение: 170 ÷ 260VAC
● Време за възстановяване на захранването след смущения в мрежата – 7 (или 15) sec.
● Време на задържане на К1 - 1 (или 2) sec.
● Параметри на контактите K1 и К2: 250VAC / 10A МАХ

Защита от следните смущаващи входни въздействия:
● Липса на напрежение по мрежата за повече от 20 msec.
● Три или повече кратки смущения (мрежовото напрежение е извън работния обхват) с продължителност до 200 msec по захранващата линия за интервал от 1 sec.
● Продължително смущение за повече от 200 msec.

   След откриване на смущаващо въздействие EPROT 220 изключва захранването на защитаваната апаратура и го включва отново 7 (или 15) sec. след отпадане на смущаващото въздействие. При включването най-нaпред се затваря контактът К1 и след това контактът К2. Така контактът К1 шунтира за кратко предпазителя F2, за да се избегне изключването му от стартовия ток на защитаваните устройства, който по някога надвишава с пъти нормалния работен ток. Контактът К1 се отваря отново 1 (или 2) sec. след включване на захранването.

   Горната (170 или 180 V) и долната (240 или 250 V) граници на работното напрежение и времената на изчакване след смущаващо въздействие (7 или 15 sec.) и на затваряне на контакта К1 (1 или 2 sec.) се задават с превключвателите "1" до "4", както е показано на етикета на устройството (виж снимката).
Цена: 90 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени