Oписание на Главна станция KTS‑S3
   Главната станция за кабелна телевизия KTS‑S3 е компактна система за приемане и преобразуване на телевизионни сигнали. Използва се за изграждане на системи за колективно телевизионно приемане в хотели, хотелски комплекси, населени места или жилищни райони.

   Тя предоставя следните функционални възможности:
● Да формира аналогов пакет от стандартни телевизионни канали, като преобразува входните нискочестотни сигнали на картината и звука, получавани от външни цифрови приемници.
● Да приема сателитни телевизионни програми и да ги преобразува в стандартни телевизионни канали.
● Да приема телевизионни програми от местни предаватели и да ги преобразува в стандартни телевизионни канали.
● Възможност за включване към местно телевизионно студио (видеосмесителни пултове, декодери).

   Главната станция е изградена от компактни модули с унифицирани габарити и присъединителни размери. Модулите се монтират на специално пригодени за целта рамки, които могат да се поставят на стена или в стандартен 19 инчов шкаф (6RU x 160 mm). Закрепването на модула към рамката става с един единствен винт без помощта на инструменти. Закрепването към рамката осигурява на модулите и контакт със захранващите и управляващите шини, монтирани на нея.
   Всеки модул е с вграден суматор за каскадно свързване на високочестотните изходи на модулите.
   Всеки модул осигурява излъчването на един телевизионен канал. Всички модули от серия "3" са със свободно пренастройваема изходна честота в целия телевизионен обхват от 46 MHz до 880 MHz, а модулите от серия "4" са с фиксирана изходна честота в обхвата от 46 MHz до 370 MHz и могат да бъдат разстройвани от потребителя със стъпка 250 KHz до ±1 MHz. Освен модули на всяка рамка се монтира и по един захранващ източник, като на една от рамките захранващият източник трябва да е от тип PCA‑3 с управляващ блок и изходен усилвател, а на останалите – тип PSU‑3. На рамката, на която захранващият източник е тип PCA‑3 могат да се монтират до 8 модула, а на рамките със захранващ източник тип PSU‑3 – до 10 модула. Захранващите блокове, а чрез тях и всички модули, които те захранват се свързват по между си със стандартен 4 жилен телефонен кабел и съединители тип RJ11 (4/6), така че всички модули се управляват от общия управляващ блок, вкраден в блока тип PCA‑3. Всеки модул помни своите настройки и работни режими и при включване ги установява сам, без помощта на управляващия блок, което повишава надеждността на системата. Освен от командния блок, модулите могат да се управляват и от компютър, което позволява както лесното управление на станцията, така и включването и в интегрирана система за управление, следене и регулиране на параметрите.
   Главната станция компактен клас се характеризира с високо качество, надеждност и стабилност на параметрите.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени