7. Защита за LAN и WAN мрежи LAN‑PEAK STOP
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   Да осигурява едновременно диференциална и линейна защита от опасни пренапрежения, възникнали в компютърните LAN и WAN мрежи тип 10/100Base-T2 Ethernet.

ОПИСАНИЕ:

   Устройството LAN‑PEAK STOP e с универсална употреба за дома и офиса и предпазва свързаните след него в компютърната LAN мрежа апаратури от повреди, предизвикани от опасни индуцирани напрежения във външните мрежови кабели, или от възикнали опасни потенциални разлики между външната и вътрешната мрежа вследствие на токови удари, мълнии, краткотрайни колебания на захранващото напрежение и др.
   Устройството се свързва последователно на мрежовия LAN кабел, в блисост до входа на защитаваното устройство, като заземителния проводник се свързва към стабилна земя, или към металния корпус на защитаваното устройство.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Осигурява надеждна защита от опасни пренапрежения на включените след него устройства като компютри, суичове, рутери и други мрежови устройства
● Притежава бърза реакция при подаване на външно въздействие - няколко наносекунди
● След прекратяване на нежеланото въздействие защитата се възстановява автоматично
● За монтажа на устройството не се изискват никакви специални инструменти или познания
● Изисква единствено свързване на заземителния проводник към стабилна земя, или към металния корпус на защитаваното устройство, което трябва да бъде заземено, или в краен случай занулено през захранващия кабел
● Изключително надеждна работа
● Компактен и електрически изолиран корпус
● Безопасна експлоатация
Цена: 20 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени