Описание на системата
   Предназначението на системата за дистанционен контрол тип RC е да даде на кабелните оператори техническа възможност да управляват дистанционно работата на различни устройства до които достига сигнал от кабелната разпределителна система. Такива устройства са на първо място дистанционно управляемите оптични приемници тип RC-OR, чийто изходен RF сигнал може да се забранява или разрешава с помощта на системата за дистанционен контрол.
   Други устройства, които могат да работят в системата за дистанционен контрол са RC-OS, които също като RC-OR имат оптичен вход, но в изхода си имат реле, позволяващо да се включва и изключва дистанционно захранването на най-разнообразна апаратура: суитчове, рутери, NOD-ове, усилватели и въобще всякакви захранвани с електричество устройства. Разработени са и комбинирани устройства - RC-ORS, които освен управляем RF изход имат и реле, работещо паралелно с него.
   Там където сигналът на кабелната разпределителна система се разпространява като RF сигнал се използват устройствата RC-RFS. Те са с RF вход и релеен изход, управляван от системата за дистанционен контрол. Това позволява например чрез един оптичен приемник и обикновен RF сплитер да се управляват няколко устройства RC-RFS с RF входове.
   В главната станция, или там където се формира сигналът на кабелната разпределителна система се монтира предавател тип RC-TR, който излъчва управляващия сигнал към дистанционно управляваните устройства. Сигналът се излъчва в диапазона от 76MHz до 108 MHz, като конкретната честота се избира съобразно условията в които работи кабелната разпределителна система - най-вече наличие в региона на УКВ предаватели, които ако работят на една и съща честота с предавателя на системата за дистанционен контрол RC-TR при определени условия могат да повлияят на работата на намиращите се близо до тях дистанционно управлявани устройства.
   Лентата на излъчвания от предавателя сигнал е по-малка от 200 KHz, а нивото на потискане на хармоничните му сигнали е по-голямо от 60 dB, така че добавянето на сигнала му към останалите сигнали в кабелната разпределителна система на практика не оказва влияние на работата й.
   Всяко приемно устройство има уникален идентификационен номер по който се различава от другите устройства в системата. Самата система също има системен номер, който е записан във всяко от устройствата заедно с идентификационния му номер при производството му.
   Един предавател от типа RC-TR може да управлява до 65536 устройства с различни идентификационни номера. Честотата на която излъчва предавателят и съответно честотата на която приемат управляваните от него устройства също се задава при производството им и може да се променя само от производителя.
   Информацията за състоянието на приемните устройства се зарежда в предавателя с помощта на специализиран софтуер през Ethernet порт, чрез който предавателят се свързва по IP с компютър или компютри имащи достъп до него. Възможно е различни компютри да имат достъп до различни групи от дистанционно управлявани устройства, т.е. управлението на системата за дистанционен контрол да се децентрализира. След зареждането на информацията предавателят работи автономно и съхранява заредената в него информация дори при отпадане на захранването. Връзка с компютъра или компютрите които го управляват се осъществява само ако трябва да се промени заредената в него информация, т.е. да се промени състоянието на управляваните от него устройства.
   В една кабелна разпределителна система на различни честоти могат да работят и няколко системи за дистанционен контрол, стига разбира се да има необходимост от това.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени