2. Видео кодер VS‑3
   Видеокодерът VS‑3 кодира видео сигнала, който постъпва на видео входа му. Той е предназначен за тези потребители, които по някаква причина желаят да използват собствен модулатор.
   Видеокодерът може да бъде изпълнен в корпус, подходящ за вграждане в главна станция от компактен клас KTS‑S3, или в самостоятелна кутия като тази, използвана за генератора на лого знаци.
   Ако няма сериозни аргументи КТС Видеосат все пак препоръчва да се използва видео кодера и видеомодулатора VSM‑S2, защото качеството на декодираното изображение в значителна степен зависи от качествата на видеомодулатора и използването на друг модулатор може да доведе до влошаване на декодирането.
Цена: 450 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени