2. Генератор на тестови сигнали за настройка на обратния канал TSRP 300
Предназначение:
Да генерира едновременно три теснолентови тестови сигнала в обхвата от 5 MHz до 65 MHz с нивa от 70 до 120 dBµV.

Характерни особености:
● Прецизна настройка на честотите и нивата на тестовите сигнали
● Запомняне на до 10 изходни състояния
● Микропроцесорно управление и цифрова индикация
● Преносим, с автономно захранване.

ПАРАМЕТРИ

Ниво на изходните сигнали[dBµV]70 ÷ 120
Стъпка на регулиране на нивото
на всеки от изходните сигнали
[dB]0.5
Максимално задавано отношение
между нивата на изходните сигнали
[dB]9.5
Честотен обхват на генерираните сигнали[MHz]5 ÷ 65
Стъпка на регулиране на честотата
на всеки от регулираните сигнали (груба/фина)
[MHz]1 / 0.05
Максимална амплитудночестотна неравномерност
в температурния обхват от 0°C до 50°C
[dB]±0.5
Затихване към втортия изход[dB]20
Брой на запаметяваните изходни състояния10
Изходно съпротивление[Ω]75
Тип на съединителитеF 3/8"
Захранване от мрежата[V/Hz]220 +5%, ‑10% / 50
Kонсумирана мощност[VA]12
Захранване от акумулатор[V/Ah]12 / 2
Автономност при 30% Вкл./Изкл.[h]8
Габаритни размери (L x W x H)[mm]340 x 280 x 100
Маса[kg]7.3

Цена: 760 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени