ГЛАВНИ СТАНЦИИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
► KTS-S2 Професионален клас
1. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S2490 лв.
2. Сателитен приемник и модулатор със стерео звук SDM‑S2540 лв.
3. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S2440 лв.
4. Телевизионен канален преобразувател за QAM сигнали TVC‑D2440 лв.
► KTS-S3 Компактен клас
1. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S3345 лв.
2. Телевизионен модулатор с моно звук AVM‑M3290 лв.
3. Сателитен приемник и модулатор с моно звук SDM‑M3385 лв.
4. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S3325 лв.
5. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S4310 лв.
6. Телевизионен модулатор с моно звук AVM‑M4255 лв.
7. Сателитен приемник и модулатор с моно звук SDM‑М4350 лв.
8. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S4290 лв.
9. Захранващ източник, управляващ блок и изходен усилвател PCA‑3380 лв.
10. Захранващ източник PSU‑3200 лв.
ОПТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА CATV МРЕЖИ
► Оптични предаватели
1. Оптичен предавател OT-1440(490) лв.
2. Оптичен предавател OT-2590(690) лв.
► Оптични приемници и възли
1. Оптичен възел OPN‑M20180 лв.
2. Оптичен възел OPN‑M20‑АLC198 лв.
3. Оптичен приемник OPN‑A1‑ALC85 лв.
4. Оптичен приемник OPN‑A2‑ALC89 лв.
5. Мини оптичен приемник MOR‑01‑ALC79 лв.
6. Мини оптичен приемник MOR‑0249 лв.
7. Оптичен приемник BOR‑01‑ALC129 лв.
8. Оптичен приемник BOR‑02‑ALC147 лв.
Регулируем чeстотен коректор RFC‑H 8 лв.
УСИЛВАТЕЛИ ЗА CATV МРЕЖИ
► Магистрални усилватели
1. Магистрален усилвател NWA‑M1149 лв.
2. Магистрален усилвател NWA‑M1PD149 лв.
3. Магистрален усилвател NWA‑M2159 лв.
4. Магистрален усилвател NWA‑М2PD159 лв.
5. Магистрален усилвател NWA‑M20169 лв.
6. Магистрален усилвател NWA‑М20PD169 лв.
► Абонатни усилватели
1. Абонатен усилвател с херметичен корпус NWA‑S176 лв.
2. Абонатен усилвател с херметичен корпус NWA‑S296 лв.
3. Абонатен усилвател HWA50 лв.
4. Абонатен усилвател HWAD60 лв.
5. Абонатен усилвател HWA‑RP56 лв.
6. Абонатен усилвател HWAD‑RP66 лв.
7. Абонатен усилвател HWA‑RA70 лв.
8. Абонатен усилвател HWAD‑RA80 лв.
9. Абонатен усилвател SWA58 лв.
10. Абонатен усилвател SWAD68 лв.
11. Абонатен усилвател SWA‑RP64 лв.
12. Абонатен усилвател SWAD‑RP74 лв.
13. Абонатен усилвател SWA‑RA78 лв.
14. Абонатен усилвател SWAD‑RA88 лв.
15. Сграден усилвател BWAD‑ALC‑RP116 лв.
16. Сграден усилвател BWAD‑02‑ALC‑RP134 лв.
Модул "Активен обратен канал" за усилватели от серията "NWA" ARP‑2136 лв.
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ
► За CATV мрежи
1. Дистанционно захранване ACP 15090 лв.
2. Дистанционно захранване ACP 150P102 лв.
3. Дистанционно захранване ACP 150L85 лв.
4. Дистанционно захранване ACP 150LP97 лв.
5. Дистанционно захранване ACTR 15059 лв.
6. Дистанционно захранване ACTR 30089 лв.
► За LAN мрежи
1. Захранващ блок DCP 60512 лв.
2. Захранващ блок DCP 61212 лв.
3. Захранващ блок DCP 121214 лв.
4. PoE INSERTER7 лв.
5. PoE SPLITTER14 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА
1. Галваничен изолатор с вградена защита от пренапрежение в изхода GIP4 лв.
2. Галваничен изолатор GIP - блистер опаковка4.90 лв.
3. Ниско пропускащ филтър LPF-xxx5.80 лв.
4. Устройство за автоматично рестартиране на сателитни приемници DRR220 лв.
5. Устройство за защита от смущения и пренапрежения в електрическата мрежа EPROT 22079 лв.
6. Диференциален температурен контролер за слънчеви инсталации за топла вода DTC69 лв.
7. Защита за LAN и WAN мрежи LAN‑PEAK STOP16 лв.
8. Защита от пренапрежения в мрежата V‑PEAK STOP4 лв.
9. Устройство за дистанционен контрол на захранването VC IPM‑4190 лв.
ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО
1. Генератор на информационни ленти GLI456 лв.
2. Генератор на ЛОГО знаци GLZ358 лв.
3. Субтитриращ декодер SDI238 лв.
4. Телевизионен таймер TVT98 лв.
5. Галванично изолиращ AV разпределител GSD540 лв.
СИСТЕМА ЗА КОДИРАНЕ НА ТВ ПРОГРАМИ
1. Видео кодер и видео модулатор VSM‑S2890 лв.
2. Видео кодер VS‑3450 лв.
3. Абонантен декодер VDS145 лв.
РАДИОРЕЛЕЙНА СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС НА СТЕРЕО ЗВУК И ДАННИ
1. Предавателен конверторен блок TCB1190 лв.
2. Цифров аудио модулатор DAM1150 лв.
3. Цифров аудио демодулатор DAD1150 лв.
4. Ретранслатор DAR-M1200 лв.
5. Ретранслатор DAR-D1200 лв.
ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
1. Телевизионен сателитен и FM анализатор TSFA‑32700 лв.
2. Генератор на тестови сигнали за настройка на обратния канал TSRP 300760 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА ЕФИРНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
1. Активна стайна антена ATN 20 UHF24 лв.
СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ
1. Дистанционно управляем оптичен приемник RC‑OR69 лв.
2. Дистанционно управляемо реле с
оптичен вход RC-OS
60 лв.
3. Дистанционно управляем оптичен приемник, комбиниран с реле в изхода RC-ORS78 лв.
4. Дистанционно управляемо реле с
RF вход RC‑RFS
39 лв.
5. RF предавател за система за дистанционен контрол RC-TR490 лв.

За големи количества до 20% отстъпкa.

Посочените цени са без включен ДДС.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени