ГЛАВНИ СТАНЦИИ ЗА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ
► KTS-S2 Професионален клас
1. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S2490 лв.
2. Сателитен приемник и модулатор със стерео звук SDM‑S2540 лв.
3. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S2440 лв.
4. Телевизионен канален преобразувател за QAM сигнали TVC‑D2440 лв.
► KTS-S3 Компактен клас
1. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S3345 лв.
2. Телевизионен модулатор с моно звук AVM‑M3290 лв.
3. Сателитен приемник и модулатор с моно звук SDM‑M3385 лв.
4. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S3325 лв.
5. Телевизионен модулатор със стерео звук AVM‑S4310 лв.
6. Телевизионен модулатор с моно звук AVM‑M4255 лв.
7. Сателитен приемник и модулатор с моно звук SDM‑М4350 лв.
8. Телевизионен канален преобразувател за наземни ТВ сигнали TVC‑S4290 лв.
9. Захранващ източник, управляващ блок и изходен усилвател PCA‑3380 лв.
10. Захранващ източник PSU‑3200 лв.
ОПТИЧНИ УСТРОЙСТВА ЗА CATV МРЕЖИ
► Оптични предаватели
1. Оптичен предавател OT-1510(570) лв.
2. Оптичен предавател OT-2680(790) лв.
► Оптични приемници и възли
1. Оптичен възел OPN‑M20209 лв.
2. Оптичен възел OPN‑M20‑АLC229 лв.
3. Оптичен приемник OPN‑A1‑ALC99 лв.
4. Оптичен приемник OPN‑A2‑ALC103 лв.
5. Мини оптичен приемник MOR‑01‑ALC90 лв.
6. Мини оптичен приемник MOR‑0256 лв.
7. Оптичен приемник BOR‑01‑ALC149 лв.
8. Оптичен приемник BOR‑02‑ALC169 лв.
Регулируем чeстотен коректор RFC‑H 10 лв.
УСИЛВАТЕЛИ ЗА CATV МРЕЖИ
► Магистрални усилватели
1. Магистрален усилвател NWA‑M1169 лв.
2. Магистрален усилвател NWA‑M1PD169 лв.
3. Магистрален усилвател NWA‑M2179 лв.
4. Магистрален усилвател NWA‑М2PD179 лв.
5. Магистрален усилвател NWA‑M20189 лв.
6. Магистрален усилвател NWA‑М20PD189 лв.
► Абонатни усилватели
1. Абонатен усилвател с херметичен корпус NWA‑S196 лв.
2. Абонатен усилвател с херметичен корпус NWA‑S2116 лв.
3. Абонатен усилвател HWA59 лв.
4. Абонатен усилвател HWAD69 лв.
5. Абонатен усилвател HWA‑RP65 лв.
6. Абонатен усилвател HWAD‑RP76 лв.
7. Абонатен усилвател HWA‑RA80 лв.
8. Абонатен усилвател HWAD‑RA92 лв.
9. Абонатен усилвател SWA67 лв.
10. Абонатен усилвател SWAD78 лв.
11. Абонатен усилвател SWA‑RP74 лв.
12. Абонатен усилвател SWAD‑RP85 лв.
13. Абонатен усилвател SWA‑RA90 лв.
14. Абонатен усилвател SWAD‑RA101 лв.
15. Сграден усилвател BWAD‑ALC‑RP136 лв.
16. Сграден усилвател BWAD‑02‑ALC‑RP154 лв.
Модул "Активен обратен канал" за усилватели от серията "NWA" ARP‑2141 лв.
ЗАХРАНВАЩИ БЛОКОВЕ
► За CATV мрежи
1. Дистанционно захранване ACP 150101 лв.
2. Дистанционно захранване ACP 150P113 лв.
3. Дистанционно захранване ACP 150L96 лв.
4. Дистанционно захранване ACP 150LP108 лв.
5. Дистанционно захранване ACTR 15075 лв.
6. Дистанционно захранване ACTR 30099 лв.
► За LAN мрежи
1. Захранващ блок DCP 60515 лв.
2. Захранващ блок DCP 61215 лв.
3. Захранващ блок DCP 121219 лв.
4. PoE INSERTER9 лв.
5. PoE SPLITTER16 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА КОНТРОЛ И ЗАЩИТА
1. Галваничен изолатор с вградена защита от пренапрежение в изхода GIP5 лв.
2. Галваничен изолатор GIP - блистер опаковка7 лв.
3. Заграждащ/Ниско/Високо пропускащ филтър LPF-xxx7 лв.
4. Устройство за автоматично рестартиране на сателитни приемници DRR250 лв.
5. Устройство за защита от смущения и пренапрежения в електрическата мрежа EPROT 22090 лв.
6. Диференциален температурен контролер за слънчеви инсталации за топла вода DTC79 лв.
7. Защита за LAN и WAN мрежи LAN‑PEAK STOP20 лв.
8. Защита от пренапрежения в мрежата V‑PEAK STOP5 лв.
9. Устройство за дистанционен контрол на захранването VC IPM‑4220 лв.
ИЗДЕЛИЯ ЗА ТЕЛЕВИЗИОННО СТУДИО
1. Генератор на информационни ленти GLI456 лв.
2. Генератор на ЛОГО знаци GLZ358 лв.
3. Субтитриращ декодер SDI238 лв.
4. Телевизионен таймер TVT98 лв.
5. Галванично изолиращ AV разпределител GSD540 лв.
СИСТЕМА ЗА КОДИРАНЕ НА ТВ ПРОГРАМИ
1. Видео кодер и видео модулатор VSM‑S2890 лв.
2. Видео кодер VS‑3450 лв.
3. Абонантен декодер VDS145 лв.
РАДИОРЕЛЕЙНА СИСТЕМА ЗА ПРЕНОС НА СТЕРЕО ЗВУК И ДАННИ
1. Предавателен конверторен блок TCB1190 лв.
2. Цифров аудио модулатор DAM1150 лв.
3. Цифров аудио демодулатор DAD1150 лв.
4. Ретранслатор DAR-M1200 лв.
5. Ретранслатор DAR-D1200 лв.
ИЗМЕРВАТЕЛНА АПАРАТУРА
1. Телевизионен сателитен и FM анализатор TSFA‑32700 лв.
2. Генератор на тестови сигнали за настройка на обратния канал TSRP 300760 лв.
УСТРОЙСТВА ЗА ЕФИРНА ЦИФРОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
1. Активна стайна антена ATN 20 UHF28 лв.
СИСТЕМА ЗА ДИСТАНЦИОНЕН КОНТРОЛ
1. Дистанционно управляем оптичен приемник RC‑OR69 лв.
2. Дистанционно управляемо реле с
оптичен вход RC-OS
60 лв.
3. Дистанционно управляем оптичен приемник, комбиниран с реле в изхода RC-ORS78 лв.
4. Дистанционно управляемо реле с
RF вход RC‑RFS
39 лв.
5. RF предавател за система за дистанционен контрол RC-TR490 лв.

За големи количества до 20% отстъпкa.

Посочените цени са без включен ДДС.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени