8. Защита от пренапрежения в мрежата V‑PEAK STOP
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:

   Да осигурява на устройства, чувствителни към пикове в захранващата мрежа, каквито са компютрите, съвременните телевизори, климатици и др. защита от опасни пренапрежения в електрическата мрежа, предизвикани от токови удари, мълнии и краткотрайни колебания на напрежението.
   Устройството е предназначено за включване в свободно гнездо на разклонител на електрическата мрежа, захранващ защитаваните устройства.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Осигурява надеждна защита от опасни пренапрежения на включените след него устройства като компютри, принтери и друга офис техника, зарядни устройства, телевизионни приемници, аудио-видео системи, климатици, хладилници и друга битова апаратура
● Притежава бърза реакция при подаване на външно въздействие
● След прекратяване на нежеланото въздействие защита се възстановява автоматично
● За монтажа на устройството не се изискват никакви инструменти или специални познания
● Изисква единствено свободно гнездо в мрежовия разклонител
● Изключително надеждна работа
● Компактен и електрически изолиран корпус
● Безопасна експлоатация
Цена: 5 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени