Описание на системата
   Предназначението на Системата за кодиране на телевизионни програми е да даде техническа възможност на кабелните оператори да предоставят на своите абонати индивидуален достъп до допълнително платени телевизионни програми.
   Принципът на системата се състои в предварителна обработка по специален алгoритъм на телевизионните изображения в главната станция на ниво “видеосигнал” с което се постига значително намаляване на зрелищния характер на платените телевизионни програми, приемани директно с телевизионните приемници до степен недаваща възможност за смислено възприятие на предаваната зрителната информация.
   За да може даден абонат да получи достъп до тези програми, той трябва да притежава монтирано към телевизионния приемник външно устройство, наречено абонатен декодер, което притежава уникален индивидуален абонатен номер, и което се разрешава дистанционно за всяка от програмите чрез обслужващия софтуер от администратора на системата.
   Системата се състои от видео кодери с вградени телевизионни модулатори VSM-S2 монтирани в главната станция за всяка от кодираните програми, абонатни декодери VDS1 и общ управляващ софтуер.

Основни възможности на системата:

● Максимален брой абонати: 262 000
● Брой на кодираните програми: 128
● Размер на кода: 248 бита
● Вид на кодирането: Адаптивна яркостна и цветова инверсия по редове и полета
● Индивидуализиращ код за всеки оператор
● Диференциране на абонатите за всяка от кодираните програми в 4 групи
● Предаване на въвеждани от администратора текстови съобщения с обем до 3 реда х 20 знака за три от групите абонати.

Диференцирането на абонатите в различни групи за всяка от кодираните програми, например:
• абонати без права за конкретната програма - програмата не се декодира
• абонати с изтекли права за конкретната програма - програмата не се декодира
• абонати с току що изтекли права за конкретната програма - програмата се декодира, но с надпис върху нея
• абонати с право на достъп до конкретната програма - програмата се декодира
както и и възможността те да получават различни текстови съобщения с обем до 3 реда по 20 знака, например:

За първата група:

НЯМАТЕ АБОНАМЕНТ
ЗА ТАЗИ ПРОГРАМА!За втората група:

ДОСТЪПЪТ ВИ ДО
ПРОГРАМАТА Е СПРЯН
ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ!За третата група:

ИЗТЕКЪЛ АБОНАМЕНТ !
ДОСТЪПЪТ ВИ ЩЕ БЪДЕ
ПРЕУСТАНОВЕН!позволяват гъвкаво и ефективно администриране на процеса на предоставяне на индивидуален достъп до допълнително платени телевизионни програми.
   
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени