5. Ретранслатор DAR-D
   Цифровият ретранслатор DAR-D се поставя в междинните точки на радиорелейното трасе, в които се налага ретранслирания аудио сигнал и допълнителните данни да се демодулират например за местен предавател.
   Ретранслаторът DAR-D демодулира постъпващия на IF входа му сигнал, изработен от друго радиосъоръжение от същата серия, регенерира общия цифров поток и отново модулира с него изходната IF честота честота в обхвата от 900 MHz до 1700 MHz. Вместо с регенерирания общ цифров поток ретранслаторът DAR-D може да модулира изходната IF честота, с цифров сигнал, изработен от постъпващия на SPDIF входа му аудио сигнал.
   Ретранслаторът DAR-D може също така да подава демодулираните аудио сигнали чрез аналоговите си или цифровия си аудио изход SPDIF към други локални устройства. Освен това ретранслаторът може да отделя носените от общия цифров поток допълнителни цифрови данни и да ги подава чрез съответния си изход към локалните устройства за които са предназначени.
   Ретранслаторът DAR-D в стандартно изпълнение има високочестотен IF изход, балансиран аналогов стерео изход, на който се получава аналогов стерео сигнал с ниво 0 dBu и възможност за общо или разделно регулиране на аудио каналите от +12 до –50 dB, или изключване, цифров изход SPDIF, и изход RS232 за допълнителни данни. Демодулаторът има и високочестотен IF вход, както и цифров вход SPDIF, на който може да бъде подаден сигнал от други локални устройства. По заявка могат да бъдат добавени още и оптични аудио вход и изход. Ако кутията се изпълни с двойна височина, могат да бъдат добавени и аналогови входове, както и цифрови вход и изход AES/EBU. На вход IF се подава сигнал в обхвата от 900 до 2100 MHz, постъпващ от приемния конвертор, а на изход IF се получава модулиран сигнал в обхвата от 900 до 1700 MHz, който се подава към предавателния конвертор.
   Освен за RDS информация, допълнителният канал за данни може да се използва и за друг тип цифрова информация със скорост до 28800 bps.
   Ретранслаторът DAR-D може да подава през IF входа и/или IF изхода си захранващо напрежение 14 или 18 V съответно към приемния и/или предавателния конвертор, като осигурява към всеки от тях ток до 300 mA. Към конверторите могат да се подават и 22 KHz за превключване на обхватите. Захранването за конверторите е със защита от претоварване и индикация при прекъсване на веригата, или късо съединение.
   Ретранслаторът DAR-D предупреждава със звуков и светлинен сигнал при отпадане на входния цифров аудио сигнал, при отсъствие или лошо качество на входния IF сигнал, или при претоварване в захранването на някой от конверторите. При това на дисплея се изписва мигайки причината, предизвикала алармата.
Цена: 1200 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени