3. Субтитриращ декодер SDI
   Субтитриращият декодер SDI е предназначен да извлече допълнителната информация, съпровождаща някои телевизионни програми и да я смеси с телевизионното изображение. Това могат да бъдат субтитри, симултантен превод или друга текстова информация излъчвана заедно с телевизионното изображение. Декодерът позволява да се избере размерът на символите, тяхната яркост, както и прозрачността на фона върху който се изобразяват.
   Субтитриращият декодер се включва по пътя на видеосигнала. Той е оформен като самостоятелно устройство. Има един вход на който се подава стандартен видеосигнал и два изхода на които е изведен видеосигналът с добавената информация. Стандартните входно-изходни параметри на Декодера го правят напълно съвместим с останалите устройства. Видеовходът и видеоизходите са изведени на съединители тип RCA. Декодерът се захранва с AC-AC адаптор с изходно напрежение 10 V и консумира по-малко от 6 VA.
Цена: 238 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени