Oписание на Главна станция KTS‑S2
   Главната станция за кабелна телевизия KTS‑S2 е компактна система за приемане и преобразуване на телевизионни сигнали. Използва се за изграждане на системи за колективно телевизионно приемане в градове или големи жилищни райони.
  Тя предоставя следните функционални възможности:
● приемане на сателитни телевизионни и радио програми
● приемане на телевизионни програми от местни предаватели
● възможност за включване към местно телевизионно студио (видеосмесителни пултове, декодери).
   Главната станция е изградена от 19 инчови 1U автономни модули със стандартни габарити и присъединителни размери. Модулите могат да се свържат помежду си със стандартен 4 жилен телефонен кабел и съединители тип RJ11 (4/6), така че всеки модул може да се управлява от собствения си пулт, от пулта на кой да е друг модул, или от компютър, което позволява както лесното управление на станцията, така и включването и в интегрирана система за управление, следене и регулиране на параметрите. За целта е разработен специализиран софтуер MSControl, който се предоставя безплатно.
   Главната станция професионален клас се характеризира с високо качество, надеждност и стабилност на параметрите.
ресурси
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени