1. Предавателен конверторен блок TCB1
   Предавателният конверторен блок TCB1 е радиосъоръжение, което конвертира спектъра на входния сигнал с междинна честота в диапазона от 10 до 12.5 GHz, без да го променя. TCB1 е предвиден да се монтира към облъчвателя на параболична антена в предавателната страна на радиорелейни комплекси.
   TCB1 се използва за изграждане на предавателни радиорелейни станции за пренос на телевизионни, звукови, цифрови и други сигнали. Към ТСВ1 се свързват радиосъоражения с междинно честотен изход, съвпадащ с входния междинно честотен диапазон на TCB1.

Технически характеристики на TCB1

Работен температурен обхват-20 до 70°C
Захранващо напрежение12 до18 V DC
Консумиранa мощност< 1.5 W
Степенна защитаIP64
Входен междинночестотен диапазон900 до 1900 MHz
Входен импеданс75 Ω
Входен съединителF3/8”
Максимално входно ниво>95 dBµV
Изходен честотендиапазон10 до 12.5 GHz
Ширинана спектъра на изходниясигналРавна наширината на входния сигнал
Пропускана честотналента (- 3dB )< 50MHz
Максималноизходнониво<10 dBm
Честота на вътрешния осцилатор9 до 11GHz
Подтисканеизвън лентата на излъчване>- 50 dBc
Маса0.35 kg
Габаритни размери (ШхВхД)60 x 105 x 80 mm


   При монтажа на конверторите трябва да се има предвид, че почти винаги едната от антените (най-често приемната) "гледа надолу" и следователно нейният конвертор "гледа нагоре". Затова ако не се вземат мерки, при дъжд облъчвателят, монтиран към този конвертор се пълни с вода и сигналът затихва. Затова трябва отворът на облъчвателя да се запуши по подходящ начин - с тефлонова мембрана или капачка.
   Добра практика е да се запушват отворите на облъчвателите и при двата конвертора, с което освен навлизането на вода през тези отвори се препятства и навлизането на насекоми.
   На втората снимка е показан един практичен начин за защита от дъжд на самия конвертор и връзката му с кабела.
Цена: 190 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени