6. Диференциален температурен контролер за слънчеви инсталации за топла вода DTC
ОПИСАНИЕ:

   Диференциалният температурен контролер за слънчеви инсталации за топла вода DTC е предназначен да сравнява температурата на водата в слънчевите колектори и бойлера и да захранва циркулационната помпа. Когато температурната разлика е по-голяма от зададената, контролерът подава мрежово захранване към циркулационната помпа и тя се включва.
   Фабрично зададеният температурен хистерезис гарантира равномерната циклична работа на системата и през четирите годишни сезона на експлоатация.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Два прецизни интегрални температурни сензора включени в комплектацията
● Максимално разстояние между всеки от сензорите и контролера: 100 m
● Плавна настройка на контролираната температурна разлика
● Релеен изход за директно захранване на циркулационната помпа
● Локално и дистанционно индикиране на работещата циркулационна помпа
● Бутон за ръчно включване на циркулационната помпа
● Прекъсвач на мрежовото захранване
● Вградени предпазители на захранването на контролера и циркулационната помпа
● Малка консумация на електроенергия
● Компактен изолиран корпус
● Лесен монтаж в табло върху "Еврошина"
● Изключително надеждна работа

ПАРАМЕТРИ

Работен температурен обхват на сензорите[°C]-40 ÷ +125
Точност на сензорите[°C]±1.0
Настройка на температурната разлика[°C]2 ÷ 9
Температурен хистерезис на компаратора[°C]2
Захранващо напрежение[V AC]198 ÷ 231
Консумирана мощност[VA]< 1.2
Релеен изход за директно захранване
на циркулационната помпа
[V AC]220
(защитен с предпазител 2A)
Максимален пропускан ток
от релейните контакти
[A]10
Дължина на свързващите проводници
на всеки от сензорите
[m]1.5
Максимално разстояние
между сензорите и контролера
при удължаване на техните
свързващи проводници
с проводници 2 х 0.5 mm²
[m]100
Работен температурен обхват[°C]-15  ÷  +55
Клас на защита на контролера IP 20
Клас на защита на сензорите IP 66
Габаритни размери (L x W x H)[mm]105 / 90 / 60
Маса[g]280


Цена: 79 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени