3. Абонантен декодер VDS1
   Абонатният декодер VDS1 се поставя при всеки от абонатите, който е абониран за поне една от програмите, кодирани със Система за кодиране на телевизионни програми на Видеосат КТС.
   Всеки абонатен декодер може да декодира всички програми, кодирани с тази система за които е абониран съответният абонат.
   Абонатният декодер се включва към стандартен телевизионен съединител тип SCART, а за абонати, чиито телевизионни приемници вместо такъв съединител имат отделни съединители за видео изход и видео вход се произвежда и вариант на декодера със съединители тип RCA (чинч).
   Абонатният декодер се захранва от мрежата чрез предоставения с него адаптер и консумира по-малко от 2 VA.
Цена: 45 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени