4. Устройство за автоматично рестартиране на сателитни приемници DRR
Предназначение:
   Устройството е предназначено да следи, контролира и възтановява нормалната работа на цифровите сателитни приемници, използани в главните станции на кабелните оператори посредством принудителното изключване и включване на захранващото напрежение към всеки един от тях.
   Устройството може да контролира едновременно до осем сателитни приемника, като следи за наличието на звуков сигнал в изходите им.
При липса на звуков сигнал в изхода на даден сателитен приемник за повече от 3 минути, DRR прекъсва захранването му за интервал от 40 секунди, след което приемникът бива захранен отново.
   Наличието на звуков сигнал на всеки от входовете на устройството се индицира от зелените светодиоди /Receiver OK/, a червените светодиоди /Receiver ERROR/ дават информация за извършени рестартирания. Последните остават засветнати докато не бъде натиснат бутона /RST/.
   Работата на устройството за автоматично рестартиране на сателитни приемници се илюстрира със следната диаграмa:Основни параметри:

● Захранващо напрежение: 198-231VAC / 10VA (без включени приемници)
● Време на изчакване след първоначално включване: 3 мин.
● Време за изчакване преди възстановяване на захранването след рестартиране: 40 сек.
● Време за изчакване преди рестартиране при липса на входен звуков сигнал: 3 мин.
● Звукови входове : 8 х 0,775 Vpp / 10 kΩ
● Изходи: 8 х 220VAC / 40VA
Цена: 250 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени