5. PoE SPLITTER
   PoE SPLITTER се използва в комплект с PoE INSERTER в компютърните LAN и WAN мрежи тип 10/100Base-T2 Ethernet. Служи да раздели проводниците със захранващото напрежение от сигналните проводници в мрежите тип 10/100Base-T2 Ethernet и да захрани активното оборудване. Освен това устройството осигурява едновременно диференциална и линейна защита от опасни пренапрежения възникнали в компютърните LAN и WAN мрежи както в сигналните, така и захранващите проводници.
   Няколко такива устройства могат да се включват серийно, като по този начин се реализира схема "ИЛИ" на захранването на активното оборудване. Това означава, че няколко абоната могат да захранват дистанционно и независимо един от друг едно общо активно оборудване.
   PoE INSERTER и PoE SPLITTER са предназначени за използване в пасивни оптични мрежи (PON) от типа FTTB и FTTC за осигуряване на дистанционно и независимо захранване от няколко абоната на общото активно оборудване. По този начин отпада необходимостта операторът да осигурява непрекъсваемо захранване на изнесеното активно оборудване.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Осигурява надежднo дистанционно захранване на активното оборудване при пасивните оптични мрежи (PON) от типа FTTB и FTTC
● Серийното свързване на няколко PoE SPLITTER осигурява независимо захранване от няколко абоната на общото активно оборудване
● Светодиодна индикация за наличие на захранващо напрежение
● Осигурява надеждна защита от опасни пренапрежения на включените след него устройства като ONU, суичове, рутери и други мрежови устройства
● Притежава бърза реакция при подаване на нежелано външно въздействие - няколко наносекунди
● След прекратяване на нежеланото въздействие защитите се възстановяват автоматично
● Лесен монтаж без необходимост от специални инструменти или познания
● Изисква единствено свързване на заземителния проводник към стабилна земя
● Изключително надеждна работа
● Компактен и електрически изолиран корпус
● Безопасна експлоатация


ПАРАМЕТРИ

ОБЩИ ПАРАМЕТРИ:
Входно-изходен мрежов интерфейс
10/100Base-T2 Ethernet
Входен/Изходен мрежов съединител
RJ45, 8 pin, ж/м
Входен съединител за захранване
Гнездо, мъжко, 5.5х2.1mm
Изходен съединител за захранване
Щепсел, женски, 5.5х2.1mm
N% на проводниците използвани за захранване
за "+" 4 и 5, за "-" 7 и 8
N% на защитаваните сигнални проводници
1, 2, 3 и 6
Тип защита
автоматично възстановяема
Максимално работно напрежение
< 15.8V
Максимално пропускан ток по линията
< 1A
Светодиодна индикация за наличие
на захранващо напрежение
Да
Заземителен проводник с кабелно ухо Ø3mm
Жълто-зелен 1.5mm²
Работен температурен диапазон
-15 ÷ +55°C
Степен на защита
IP 30
Габаритни размери (L x W x H)
300mm / 20mm / 20mm
Маса
37 гр.
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ЗАЩИТА между проводници 1 и 2 и между 3 и 6:
Върхов импулсен ток (8/20µs)
150А
Върхова импулсна мощност (8/20µs)
2800W
Максимално работно напрежение
6.8V
Ток на утечка между проводниците
< 25µA
Напрежение на ограничение при I = 50A и t=8/20µs)
< 15V
Напрежение на ограничение при I = 100A и t=8/20µs)
< 20V
Внесен капацитет
< 8pF
ЛИНЕЙНА ЗАЩИТА между проводници 1, 2, 3, 6 и земя:
(опция +3 лв. Изисква свързване към земя!)
Внесен капацитет
< 1.5pF
Номинален импулсен ток на разряд (8/20µs)
10kА
Напрежение на сработване на защитата @100V/s
< 90V
Напрежение на сработване на защитата @100V/µs
< 600V
Напрежение на сработване на защитата @1000V/µs
< 700V
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ЗАЩИТА между проводници 4+5 и 7+8:
Върхов импулсен ток между проводниците (8.3ms)
100А
Върхова импулсна мощност
между проводниците (10x1000µs)
600W
Напрежение на ограничение
между проводниците при I=30A
21V
Цена: 16 лв.
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени