BOR‑01‑ALC е оптичен приемник, предназначен за работа в HFC (хибридни влакнесто / коаксиални) CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа FTTB. Разработен е специално за изграждане на съвременни сградни CATV мрежи, като са заложени следните основни принципи:
● Малки габарити
● Високо изходно ниво - GaAs "Push-Pull" усилвател в изхода
● Универсално захранване
● Включване към кабелната мрежа без необходимост от използване на специализирани измервателни уреди
● Напълно автоматична и надеждна работа
● Конкурентна цена

Характерни особености:
● Малки габарити за удобен монтаж в табла
● Високо изходно ниво
● Напълно автоматична работа, като едновременно се следи входното оптично ниво и изходната RF мощност (система ALC). В автоматичен режим вграденият микроконтролер гарантира постоянно изходно RF ниво, независимо от промяната на входното оптично ниво. Едновременно с това контролерът позволява достигане на максимално допустимото изходно RF ниво на границата на възникване на нелинейни изкривявания независимо от промяната на броя на телевизионните канали (аналогови или цифрови), или при промяна на наклона на амплитудно‑честотната характеристика в изхода.
● Универсално захранване с верига за забавен старт
● Включване към кабелната мрежа без необходимост от използване на специализирани измервателни уреди
● Работа при ниско ниво на оптичната мощност
● Индикатор на нивото на входната оптична мощност
● Индикатор за състоянието на системата ALC
● Прецизен цифров регулатор на изходното ниво с индикатор за неговото състояние
● Плавно регулиране на наклона
● Мощен (push‑pull) GaAs усилвател в изхода
● Вграден AC Inserter за подаване на захранване в изхода
● Вградени възстановяеми защити от пренапрежение
● Малка консумация на електроенергия
● Лесен монтаж и експлоатация

научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
ОПИСАНИЕ:

   VC IPM-4 e е устройство за дистанционен
контрол и управление на захранването, подавано по линиите към дистанционно захранваните устройства. То има четири идентични канала, през които се захранват линиите и които са галванично разделени един от друг. Всеки от тях измерва
подаваното към него напрежение и преминаващия през него ток и при поискване, командно-информационният блок на устройството подава информация за техните стойности по Интернет.
   Устройството може да прекъсва всеки един от каналите при подадена дистанционно команда. Освен това чрез подходящ контакт на вратата на таблото в което е монтирано то може да подава информация дали е осъществен достъп до таблото.
   Всеки от каналите има сменяем стопяем предпазител, със светодиодна индикация за неговата изправност.
   На всяко от устройствата може да се присвоява уникален IP адрес и порт, който то да подслушва. Заедно с устройството се предоставя и софтуер, който следи дистанционно за състоянията на използваните в мрежата устройства, сигнализира при излизане от зададените работни параметри (ток и захранващо напрежение) на някой от каналите и по команда от оператора дистанционно включва или изключва всеки от каналите на всяко от управляваните устройства.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ

● Малки габарити за удобен монтаж в табла;
● Четири галванично изолирани един от друг канала, всеки от които е галванично изолиран и от измервателната и управляваща част устройството;
● Дистанционно измерване на входните напрежения и преминаващите през каналите токове;
● Дистанционно включване и изключване на всеки от каналите;
● Удобни за сменяне стопяеми автомобилни предпазители тип MiniVal (тип „F”) на всеки от каналите;
● Светодиодна индикация за изправността на всеки от предпазителите;
● Самостоятелно захранване на командно-информационния модул, осигуряващо му независимост от захранващите напрежения на линиите;
● Индикация при отваряне на таблото;
● Софтуерен избор на начина на индикация при отваряне на таблото – с нормално отворен или нормално затворен контакт;
● Свободно програмируеми IP адрес и порт;
● Лесен монтаж и експлоатация;
● Широк обхват на подаваните през отделните канали към линиите напрежения;
● Висока надеждност;
● Приложен софтуер;
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
ОПИСАНИЕ:

   LPF-xxx е нископропускащ филтър, предназначен да пропусне само част от разпространяваните телевизионни програми по коаксиалната кабелна мрежа. Този филтър предоставя лесно, евтино и универсално решение на проблема за диференцирането (пакетирането) на телевизионните програми в различни услуги.
   Не е необходим филтър за всеки телевизор в жилището на абоната, а е достатъчно свързването само на един такъв последователно на входния коаксиален кабел.
   Филтърът може да се използва както в малки, така и в по-големи кабелни мрежи.
   Предназначен е да работи както в еднопосочни, така и в двупосочни CATV мрежи използващи обратен канал.
   Филтърът притежава и добра екранна защита от външни високочестотни електромагнитни смущения и не внася затихване.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Равномерна амплитудно честотна характеристика в лентата на пропускане
● Не внася затихване в лентата на пропускане
● Добро съгласуване в лентата на пропускане
● Може да работи и в двупосочни CATV мрежи използващи обратен канал
● Значително затихване в лентата на непропускане
● Галванично изолира за допълнителна защита входния и изходния активен проводник на коаксиалния кабел
● Много добра екранна защита, поради което не внася смущения
● Компактен и електрически изолиран корпус
● Изключително надеждна работа
● Лесен монтаж и безопасна експлоатация
● Филтърът се изработва след предварителна заявка на горната честота на лентата на пропускане. Например филтърът с означение "LPF-300" ще пропуска само сигналите в честотната лентата от 5 до 300MHz.
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
ОПИСАНИЕ:

BWAD‑ALC‑RP е широколентов усилвател, предназначен за работа в двупосочни или еднопосочни коаксиални кабелни мрежи. Разработен е специално за изграждане на съвременни сградни CATV мрежи, като са заложени следните основни принципи:
● Малки габарити
● Високо изходно ниво - GaAs "Push-pull" усилвател в изхода
● Универсално захранване
● Включване към кабелната мрежа без необходимост от използване на специализирани измервателни уреди
● Напълно автоматична и надеждна работа
● Съвместимост с мрежови устройства работещи по HCNA или DOCSIS стандарти
● Конкурентна цена

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Малки габарити за удобен монтаж в табла
● Високо изходно ниво
● Напълно автоматична работа, като се следи изходнaта RF мощност (система ALC). В автоматичен режим вграденият микроконтролер гарантира постоянно изходно RF ниво, независимо от промяната на входното RF ниво. Едновременно с това контролерът позволява достигане на максимално допустимото изходно RF ниво на границата на възникване на нелинейни изкривявания независимо от промяната на броя на телевизионните канали (аналогови или цифрови), или при промяна на наклона на амплитудно‑честотната характеристика в изхода.
● Универсално захранване
● Включване към кабелната мрежа без необходимост от използване на специализирани измервателни уреди
● Индикатор за състоянието на системата ALC
● Прецизен цифров регулатор на изходното ниво с индикатор за неговото състояние
● Плавно регулиране на наклона
● Мощен (push‑pull) GaAs усилвател в изхода
● Отлично съгласуван пасивен обратен канал, даващ възможност за работа на мрежови устройства работещи по HCNA или DOCSIS стандарти
● Вграден AC Inserter за подаване на захранване в изходa
● Вградени възстановяеми защити от пренапрежение
● Малка консумация на електроенергия
● Лесен монтаж и експлоатация
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
ОПИСАНИЕ:

   GIP е галваничен изолатор, предназначен да защитава от опасни напрежения и протичане на изравнителни токове между коаксиалната кабелна мрежа и включените към нея крайни устройства, както и да осигури защита от пренапрежение между активния и екраниращия проводник на коаксиалния кабел.
   Използването му е задължително, когато крайните устройства са "Занулени" - например ПЛАЗМЕНИ или TFT телевизионни приемници, компютри и други, които се захранват с трижилен кабел и щепсъл тип "Шуко", или крайните устройства са свързани към "занулени" апаратури като например кабелни модеми, свързани към компютри, или цифрови приемници (set top boxes) свързани към плазмени, или TFT телевизионни приемници и други.
   Изделието е предназначено да работи както в еднопосочни, така и в двупосочни CATV мрежи, използващи обратен канал.
   Изделието притежава и добра екранна защита от външни високочестотни смущения и не внася затихване и смущения.

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:

● Галванично изолира активния и екраниращия проводник на коаксиалния кабел в изхода от входния кабел
● Изключително надеждна работа
● Надеждна защита на включеното след него крайно устройство от протичане на изравнителни токове между него и кабелната мрежа
● Не позволява появата на напрежение между активния и екраниращия проводник на коаксиалния кабел в изхода
● Много добра екранировка
● Не внася смущения
● Компактен и електрически изолиран корпус
● Лесен монтаж и безопасна експлоатация
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
   MOR‑02 е оптичен приемник, предназначен за работа в CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа FTTH. Предназначен е както за самостоятелна работа, така и като О/Е преобразувател/драйвер към съществуващите CATV усилватели в коаксиалните абонатни мрежи.

Характерни особености:
● Работа при ниско ниво на оптична мощност
● Индикатор на нивото на входната оптична мощност
● Разширен работен честотен диапазон
● Отсъствие на регулиращи елементи
● Малка консумация на електроенергия
● Вградени възстановяеми защити от пренапрежение и повишена консумация за осигуряване на надеждна работа.
● Галванично изолиран корпус
● Лесен монтаж и експлоатация
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
   MOR‑01‑ALC е оптичен приемник, предназначен за работа в CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа FTTB или FTTH. Предназначен е както за самостоятелна работа, така и като О/Е преобразувател/драйвер към съществуващите CATV усилватели в коаксиалните абонатни мрежи. Може да се използва и за приемане на сигналите от обратния канал в диапазона от 5 до 65 MHz.

Характерни особености:
● Автоматично поддържа постоянно изходно RF ниво при промяна на входното оптично ниво (система ALC)
● Работа при ниско ниво на оптична мощност
● Плавен индикатор на нивото на входната оптична мощност
● Равномерна амплитудно-честотна характеристика в изхода
● Отсъствие на регулиращи елементи
● Универсално комбинирано локално и дистанционно захранване
● Вграден AC Inserter за подаване на захранване в изхода
● Малка консумация на електроенергия
● Вградени възстановяеми защити от пренапрежение и повишена консумация за осигуряване на надеждна работа.
● Компактен корпус
● Лесен монтаж и експлоатация
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
   OPN‑A2‑ALC е оптичен приемник, предназначен за работа в CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа FTTB или FTTH. Може да се използва и за приемане на сигналите от обратния канал в диапазона от 5 до 65 MHz.

Характерни особености:
● Автоматично поддържа постоянно изходно RF ниво при промяна на входното оптично ниво (система ALC)
● Работа при ниско ниво на оптична мощност
● Плавен индикатор за нивото на входната оптична мощност
● Плавна настройка на усилването и наклона
● Отсъствие на допълнителни сменяеми модули
● Дистанционно захранване
● Вграден AC Inserter за подаване на захранване в изходите
● Малка консумация на електроенергия
● Компактен корпус
● Лесен монтаж и експлоатация
научете повече 
.......................................................................................................................................................
 
   OT-2 е оптичен предавател на 1310 (1550) nm, предназначен за работа в HFC (хибридни влакнесто/ коаксиални) CATV оптични системи с мрежова архитектура от типа FTTB или FTTH.

Характерни особености:
● Напълно атоматична работа
● Работа при ниско входно RF ниво
● Автоматично поддържане на оптимална оптична модулация (OMI) при промяна на входното RF ниво в широки граници
● Автоматично поддържане на постоянно изходно оптично ниво
● Два независими оптични изхода
● Малък собствен шум
● Малки нелинейни изкривявания
● Малка консумация на електроенергия
● Компактен корпус
● Лесен монтаж в табло или на стена
научете повече 
.......................................................................................................................................................
За връзка
5000 В. Търново, ул. Ниш 7 Телефон: (+359 62) 636 881; (+359 62) 621 449 Email: kts@vdsbg.com
© 2011 KTS Videosat - Всички права запазени